Khác biệt giữa các bản “Lịch sử hành chính Đồng Nai”

Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
#Huyện Định Quán có thị trấn Định Quán và 6 xã: Phú Cường, Phú Hoa, Phú Hòa, Phú Ngọc, Phú Túc, Suối Nho.
 
===Năm 1991: Nghị quyết của Quốc hội về việc chia và điều chỉnh địa giới một số tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương===
Nghị quyết của Quốc hội ngày 12 tháng 8 năm 1991 thành lập tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu<ref>{{Chú thích web|url=https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-quyet-dieu-chinh-dia-gioi-hanh-chinh-mot-so-tinh-thanh-pho-truc-thuoc-Trung-uong-42808.aspx|title=Nghị quyết của Quốc hội ngày 12 tháng 8 năm 1991 về việc điều chỉnh địa giới một số tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương|last=|first=|date=|website=|archive-url=|archive-date=|dead-url=|access-date=}}</ref>:
*Nghị quyết ngày 12 tháng 8 năm 1991 của Quốc hội chia tỉnh Đồng Nai thành tỉnh Đồng Nai và tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu:
'''''Tỉnh [[Đồng Nai]]''''':
 
* '''''Tỉnh [[Bà Rịa - Vũng Tàu]]''''':
Tỉnh Đồng Nai có tám đơn vị hành chính gồm: Thành phố [[Biên Hòa]], thị xã [[Vĩnh Cửu|Vĩnh An]] và sáu huyện: [[Định Quán]], [[Long Khánh]], [[Long Thành]], [[Tân Phú, Đồng Nai|Tân Phú]], [[Thống Nhất, Đồng Nai|Thống Nhất]], [[Xuân Lộc]].
** Thành lập tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu gồm đặc khu Vũng Tàu - Côn Đảo và 3 huyện Long Đất, Châu Thành, Xuyên Mộc của tỉnh Đồng Nai.
*Tỉnh lỵ: Thành phố Biên Hòa.
** Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu có năm đơn vị hành chính gồm: Thành phố [[Vũng Tàu]] và bốn huyện: [[Châu Thành, Đồng Nai|Châu Thành]], [[Côn Đảo]], [[Long Đất]], [[Xuyên Mộc]]
'''''Tỉnh [[Bà Rịa - Vũng Tàu]]''''':
** Tỉnh lỵ: Thành phố Vũng Tàu (từ năm 2012, tỉnh lị Bà Rịa - Vũng Tàu dời về thành phố Bà Rịa).
 
* '''''Tỉnh [[Đồng Nai]]''''':
Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu có năm đơn vị hành chính gồm: Thành phố [[Vũng Tàu]] và bốn huyện: [[Châu Thành, Đồng Nai|Châu Thành]], [[Côn Đảo]], [[Long Đất]], [[Xuyên Mộc]]
** Tỉnh Đồng Nai có tám đơn vị hành chính gồm: Thành phố [[Biên Hòa]], thị xã [[Vĩnh Cửu|Vĩnh An]] và sáu huyện: [[Định Quán]], [[Long Khánh]], [[Long Thành]], [[Tân Phú, Đồng Nai|Tân Phú]], [[Thống Nhất, Đồng Nai|Thống Nhất]], [[Xuân Lộc]].
*Tỉnh lỵ: Thành phố Vũng Tàu (từ năm 2012, tỉnh lị Bà Rịa - Vũng Tàu dời về thành phố Bà Rịa).
** Tỉnh lỵ: Thành phố Biên Hòa.
 
===Năm 1992: Quyết định 593/QĐ-TCCP===
 
===Năm 1994: Nghị định 51-CP===
*Nghị định '''51-CCP''' ngày 23 tháng 06 năm 1994<ref>[http://thuvienphapluat.vn/archive/Nghi-dinh/Nghi-dinh-51-CP-dieu-chinh-dia-gioi-huyen-xa-thuoc-tinh-Dong-Nai-vb38809t11.aspx Nghị định 51-CP năm 1994 về việc điều chỉnh địa giới huyện, xã thuộc tỉnh Đồng Nai]</ref> của Chính phủ về việc điều chỉnh địa giới huyện, xã thuộc tỉnh Đồng Nai:
*'''Huyện [[Long Thành]], huyện [[Nhơn Trạch]]'''
#Chia huyện Long Thành thành hai huyện: huyện Long Thành và huyện Nhơn Trạch:
===Năm 2003: Nghị định 25/2003/NĐ-CP===
*Huyện '''[[Vĩnh Cửu]]'''
*Nghị định '''25/2003/NĐ-CCP''' ngày 13 tháng 03 năm 2003 của Chính phủ về việc thành lập xã Mã Đà, Hiếu Liêm thuộc huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai:
#Thành lập xã Mã Đà trên cơ sở 40.078,47 ha diện tích tự nhiên và 6.595 nhân khẩu của thị trấn Vĩnh An.
#Thành lập xã Hiếu Liêm trên cơ sở 21.379,55 ha diện tích tự nhiên và 3.870 nhân khẩu của xã Trị An.
 
===Năm 2003: Nghị định 97/2003/NĐ-CP===
*Nghị định '''97/2003/NĐ-CP''' ngày 21 tháng 08 năm 2003 của Chính phủ về việc thành lập thị xã Long Khánh và các phường, xã trực thuộc, thành lập các huyện Cẩm Mỹ, Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai<ref>{{Chú thích web|url=https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-97-2003-ND-CP-thanh-lap-thi-xa-Long-Khanh-phuong-xa-truc-thuoc-huyen-Cam-My-Trang-Bom-tinh-Dong-Nai-51556.aspx|title=Nghị định số 97/2003/NĐ-CP của Chính phủ về việc thành lập thị xã Long Khánh và các phường, xã trực thuộc; thành lập các huyện Cẩm Mỹ, Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai|last=|first=|date=|website=|archive-url=|archive-date=|dead-url=|access-date=}}</ref>:
*Thị xã '''[[Long Khánh]]'''
#Thành lập thị xã Long Khánh trên cơ sở toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số của thị trấn Xuân Lộc và các xã: Xuân Lập, Bàu Sen, Suối Tre, Bình Lộc, Bảo Quang, Bảo Vinh, Xuân Tân, Xuân Thanh của huyện Long Khánh.
===Năm 2010: Nghị quyết số 05/NQ-CP===
*'''Thành phố [[Biên Hòa]], huyện [[Long Thành]]'''
*Nghị quyết số '''05/NQ-CP''' ngày 05 tháng 02 năm 2010<ref>[httphttps://thuvienphapluat.vn/archivevan-ban/NghiBo-quyetmay-hanh-chinh/Nghi-quyet-05-NQ-CP-dieu-chinh-dia-gioi-hanh-chinh-huyen-Long-Thanh-vb101218t13101218.aspx Nghị quyết 05/NQ-CP năm 2010 điều chỉnh địa giới hành chính huyện Long Thành để mở rộng địa giới hành chính thành phố Biên Hòa thuộc tỉnh Đồng Nai]</ref> của Chính phủ về việc điều chỉnh địa giới hành chính huyện Long Thành để mở rộng địa giới hành chính thành phố Biên Hòa thuộc tỉnh Đồng Nai:
#Điều chỉnh toàn bộ 10.899,27 ha diện tích tự nhiên và 92.796 nhân khẩu của các xã: An Hòa, Long Hưng, Phước Tân, Tam Phước của huyện Long Thành về thành phố Biên Hòa quản lý.
#Thành phố Biên Hòa có 26.407,84 ha diện tích tự nhiên và 784.398 nhân khẩu, có 30 đơn vị hành chính trực thuộc, gồm các phường: An Bình, Bửu Hòa, Bình Đa, Bửu Long, Hòa Bình, Hố Nai, Long Bình, Long Bình Tân, Quyết Thắng, Quang Vinh, Thanh Bình, Tam Hiệp, Tam Hòa, Tân Biên, Thống Nhất, Tân Hiệp, Tân Hòa, Tân Mai, Tân Phong, Tân Tiến, Tân Vạn, Trảng Dài, Trung Dũng và 07 xã: Hóa An, Hiệp Hòa, Tân Hạnh, An Hòa, Long Hưng, Phước Tân và Tam Phước.
 
===Năm 2019: Nghị quyết 673/NQ-UBTVQH14 2019===
Ngày 10 tháng 4 năm 2019, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua Nghị quyết số 673/NQ-UBTVQH14<ref>{{Chú thích web|url=https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/Nghi-quyet-673-NQ-UBTVQH14-2019-giai-the-dieu-chinh-dia-gioi-don-vi-hanh-chinh-cap-xa-Dong-Nai-412485.aspx|title=Nghị quyết 673/NQ-UBTVQH14 năm 2019 về việc thành lập, giải thể, điều chỉnh địa giới hành chính một số đơn vị hành chính cấp xã và thành lập thành phố Long Khánh thuộc tỉnh Đồng Nai|last=|first=|date=|website=|archive-url=|archive-date=|dead-url=|access-date=}}</ref> về việc thành lập, 5giải phường thuộc thị xã Long Khánhthể, thành lập thành phố Long Khánh và điều chỉnh địa giới hành chính một số đơn vị hành chính cấpthuộc huyệnthành lập thành phố Long Thành,Khánh thuộc tỉnh Đồng Nai. Theo đó:
 
#Thành lập các phường: Bảo Vinh, Bàu Sen, Suối Tre, Xuân Lập, Xuân Tân trên cơ sở toàn bộ diện tích và dân số của các xã có tên tương ứng
#Điều chỉnh địa giới hành chính các5 xã: Bình Sơn, Cẩm Đường, Long An, Long Phước, Bàu Cạn và giải thể xã Suối Trầu thuộc huyện Long Thành để thực hiện dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự án [[Sân bay quốc tế Long Thành|Cảng hàng không quốc tế Long Thành]].
#Thành lập thành phố Long Khánh trên cơ sở toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số của thị xã Long Khánh, thành phố Long Khánh có 15 đơn vị hành chính cấp xã trực thuộc, bao gồm 11 phường và 4 xã.
#Sau khi điều chỉnh, huyện Long Thành có 14 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 13 xã và 01 thị trấn
#Điều chỉnh địa giới hành chính các xã: Bình Sơn, Cẩm Đường, Long An, Long Phước, Bàu Cạn và giải thể xã Suối Trầu thuộc huyện Long Thành để thực hiện dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự án [[Sân bay quốc tế Long Thành|Cảng hàng không quốc tế Long Thành]].
#Thành lập các phường: Bảo Vinh, Bàu Sen, Suối Tre, Xuân Lập, Xuân Tân thuộc thị xã Long Khánh trên cơ sở toàn bộ diện tích và dân số của các xã có tên tương ứng
#Thành lập thành phố Long Khánh trên cơ sở toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số của thị xã Long Khánh, thành phố Long Khánh có 15 đơn vị hành chính cấp xã trực thuộc, bao gồm 11 phường và 4 xã.
#Thành phố Long Khánh có 15 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 11 phường: Bảo Vinh, Bàu Sen, Phú Bình, Suối Tre, Xuân An, Xuân Bình, Xuân Hòa, Xuân Lập, Xuân Tân, Xuân Thanh, Xuân Trung và 04 xã: Bảo Quang, Bàu Trâm, Bình Lộc, Hàng Gòn.
 
==Chú thích==