Khác biệt giữa các bản “Châu Thành (huyện cũ Đồng Nai)”

n (đã thêm Thể loại:Đồng Nai dùng HotCat)
Từ đó, huyện Châu Thành không còn tồn tại.
 
Ngày [[22 tháng 8]] năm [[2012]], thị xã Bà Rịa được chuyển thành [[Bà Rịa (thành phố)|thành phố Bà Rịa]].
 
Ngày [[12 tháng 4]] năm [[2018]], giải thể huyện Tân Thành để thành lập [[Phú Mỹ (thị xã)|thị xã Phú Mỹ]].
 
==Tham khảo==