Khác biệt giữa các bản “Vũng Tàu”

n (clean up, replaced: → , {{Các huyện thị thuộc tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu}} → {{Huyện thị Bà Rịa-Vũng Tàu}} using AWB)
* Ngày [[30 tháng 5]] năm [[1979]], [[Vũng Tàu - Côn Đảo (đặc khu)|Đặc khu Vũng Tàu - Côn Đảo]] được thành lập trên cơ sở sáp nhập thị xã Vũng Tàu, xã [[Long Sơn, Vũng Tàu|Long Sơn]] thuộc huyện [[Châu Thành, Đồng Nai|Châu Thành]], tỉnh Đồng Nai và huyện [[Côn Đảo]] thuộc tỉnh [[Hậu Giang (tỉnh cũ)|Hậu Giang]].<ref>{{Chú thích web|url = http://www.moj.gov.vn/vbpq/Lists/Vn%20bn%20php%20lut/View_Detail.aspx?ItemID=1544|tiêu đề = Nghị quyết của Quốc hội ngày 30 tháng 5 năm 1979 v/v thành lập Đặc khu Vũng Tàu - Côn Đảo}}</ref> Đặc khu được chia thành 1 quận (Côn Đảo) và 5 phường: [[Châu Thành, Vũng Tàu|Châu Thành]], Thắng Nhất, Thắng Nhì, Thắng Tam, Phước Thắng và xã Long Sơn.
* Ngày [[14 tháng 5]] năm [[1986]], [[Hội đồng Bộ trưởng Việt Nam|Hội đồng Bộ trưởng]] ra quyết định số 58-HĐBT điều chỉnh địa giới hành chính các phường thuộc Đặc khu Vũng Tàu - Côn Đảo.<ref>{{Chú thích web|url = http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Quyet-dinh-58-HDBT-dieu-chinh-dia-gioi-hanh-chinh-phuong-dac-khu-Vung-Tau-Con-Dao/37096/noi-dung.aspx|tiêu đề = Quyết định số 58-HĐBT ngày 14/05/1986}}</ref> Theo đó, giải thể 5 phường hiện hữu, thay thế bằng 11 phường mang số thứ tự từ 1 đến 11<ref>[http://thuvienphapluat.vn/archive/Quyet-dinh/Quyet-dinh-58-HDBT-dieu-chinh-dia-gioi-hanh-chinh-phuong-dac-khu-Vung-Tau-Con-Dao-vb37096t17.aspx Quyết định 58-HĐBT điều chỉnh địa giới hành chính phường đặc khu Vũng Tàu Côn Đảo<!-- Bot generated title -->]</ref>.
* [[Tháng 8]] năm [[1991]], tỉnh [[Bà Rịa - Vũng Tàu]] được táithành lập từ Đặc khu Vũng Tàu - Côn Đảo và 3 huyện thuộc tỉnh [[Đồng Nai]]<ref>{{Chú thích web|url=https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-quyet-dieu-chinh-dia-gioi-hanh-chinh-mot-so-tinh-thanh-pho-truc-thuoc-Trung-uong-42808.aspx|title=Nghị quyết của Quốc hội ngày 12 tháng 8 năm 1991 về việc điều chỉnh địa giới một số tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương|last=|first=|date=|website=|archive-url=|archive-date=|dead-url=|access-date=}}</ref>. Đồng thời, thành phố Vũng Tàu được thành lập trên cơ sở 11 phường: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 và xã Long Sơn của đặc khu vừa giải thể và trở thành tỉnh lỵ.
* Ngày [[16 tháng 9]] năm [[1999]], thành phố Vũng Tàu được công nhận là [[Đô thị loại II (Việt Nam)|đô thị loại 2]]<ref>[http://thuvienphapluat.vn/archive/Quyet-dinh/Quyet-dinh-186-1999-QD-TTg-cong-nhan-thanh-pho-Vung-Tau-la-do-thi-loai-II-vb45775t17.aspx Quyết định 186/1999/QĐ-TTg công nhận thành phố Vũng Tàu là đô thị loại II<!-- Bot generated title -->]</ref>.
* Ngày [[22 tháng 10]] năm [[2002]], thành lập [[phường 12, Vũng Tàu|phường 12]] (tách ra từ phường 11).<ref>[http://thuvienphapluat.vn/archive/Nghi-dinh/Nghi-dinh-83-2002-ND-CP-thanh-lap-xa-phuong-thuoc-huyen-Chau-Duc-Xuyen-Moc-thi-xa-Ba-Ria-thanh-pho-Vung-Tau-tinh-Ba-Ria-Vung-Tau-vb6963t11.aspx Nghị định 83/2002/NĐ-CP thành lập xã, phường thuộc huyện Châu Đức, Xuyên Mộc, thị xã Bà Rịa thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu<!-- Bot generated title -->]</ref>.
* Ngày [[24 tháng 12]] năm [[2004]], thành lập 3 phường: [[Thắng Tam]] (tách ra từ phường 2), [[Nguyễn An Ninh, Vũng Tàu|Nguyễn An Ninh]] (tách ra từ phường 8) và [[Rạch Dừa]] (tách ra từ phường 10)<ref>[http://thuvienphapluat.vn/archive/Nghi-dinh/Nghi-dinh-212-2004-ND-CP-dieu-chinh-dia-gioi-hanh-chinh-thanh-lap-phuong-xa-thuoc-thanh-pho-Vung-Tau-huyen-Chau-Duc-tinh-Ba-Ria-Vung-Tau-vb52704t11.aspx Nghị định 212/2004/NĐ-CP điều chỉnh địa giới hành chính, thành lập phường, xã thuộc thành phố Vũng Tàu huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu<!-- Bot generated title -->]</ref>.
* Ngày [[23 tháng 4]] năm [[2013]], [[Thủ tướng Việt Nam|Thủ tướng Chính phủ]] ký Quyết định công nhận thành phố Vũng Tàu là [[Đô thị Việt Nam#Đô thị loại I|đô thị loại 1]] trực thuộc tỉnh [[Bà Rịa - Vũng Tàu]]<ref>{{Chú thích web | url = http://baodientu.chinhphu.vn/Home/Thanh-pho-Vung-Tau-la-do-thi-loai-I/20134/167087.vgp | tiêu đề = Thành phố Vũng Tàu là đô thị loại I | tác giả = | ngày = | ngày truy cập = 15 tháng 2 năm 2015 | nơi xuất bản = Báo Điện tử Chính phủ nước CHXNCN Việt Nam | ngôn ngữ = }}</ref>.
* Ngày [[16 tháng 12]] năm [[2014]], đổi tên phường 6 thành phường [[Thắng Nhì]]<ref>[https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-quyet-94-NQ-CP-2014-doi-ten-phuong-6-thanh-phuong-Thang-Nhi-thanh-pho-Vung-Tau-tinh-Ba-Ria-Vung-Tau-260584.aspx Nghị quyết 94/NQ-CP năm 2014 về đổi tên phường 6 thành phường Thắng Nhì thuộc thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu do Chính phủ ban hành]</ref>.
 
== Diện tích - dân số ==