Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Thông lượng”

không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
*nếu dòng chảy là [[bức xạ điện từ]], thông lượng có thể đo bằng số hạt [[photon]], trong trường hợp bức xạ [[dao động điều hòa đơn giản|đơn sắc]], hay [[năng lượng]] trên đơn vị thời gian,
*với dòng các hạt [[ánh sáng]], thông lượng của chùm ánh sáng được gọi là [[quang thông]],
*với dòng là các hạt [[điện tích]], thông lượng còn được gọi là [[dòng điện|cường độ dòng điện]].Cục lầu ông bê lắp Cục sì lầu ông bê lắp Cục sì lầu ông bê lắp Cục sì lầu ông bê lắp Cục sì lầu ông bê lắp Cục sì lầu ông bê lắp Cục sì lầu ông bê lắp Cục sì lầu ông bê lắp Cục sì lầu ông bê lắp
 
==Mật độ thông lượng==