Khác biệt giữa các bản “Thuận Thiên (phủ cũ Trung Quốc)”

không có tóm lược sửa đổi
}}
{{Chinese|title=Phủ Thuận Thiên|c=順天府|p=:ShùnTiānfǔ}}
'''Phủ Thuận Thiên''' là một khu vực hành chính của Trung Quốc trong các triều đại [[nhà Minh]][[nhà Thanh]], tương đương với [[Thành phố Bắc Kinh|đô thị Bắc Kinh]][[Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa]] ngày nay. Tuy nhiên, khu vực của khu vực tài phán tỉnh là khác nhau. Thuật ngữ "phủ Thuận Thiên" cũng đề cập đến yamen (văn phòng) của chính quyền địa phương của tỉnh.
 
== Xem thêm ==