Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Bắc Mê”

không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
{{coor title dms|22|44|20|N|105|19|5|E| format = dms| display = title}}
{{Thông tin đơn vị hành chính Việt Nam | huyện
| tỉnh = [[Hà Giang]]
| huyện lỵ = [[Yên Phú, Bắc Mê|Yên Phú]]
Người dùng vô danh