Khác biệt giữa các bản “Lê Chiêu Tông”

Không thay đổi kích thước ,  1 năm trước
n
Tháng 8 âm lịch năm [[1516]], quan quân bắt được thuộc tướng của [[Trần Cảo]] là Phan Ất ở huyện Đông Triều, đóng cũi giải về Kinh sư. Chiêu Tông sai chém ở phường Đông Hà.{{sfn|Quốc sử quán triều Nguyễn|1998|pp=609-610}}{{Sfn|Nhiều tác giả|1993|pp=569-571}} Tiếp đó, Chiêu Tông sai [[Trịnh Duy Sản]] làm Tiết chế các dinh quân thủy, quân bộ, Thiêm đô Ngự sử Phạm Khiêm Bính làm Tán lý quân vụ đem quân bình định vùng [[Hải Dương]]. Trịnh Tuy cùng An Mỹ hầu Lại Thúc Mậu, Lực sĩ Đàm Cử đi tuần xứ [[Kinh Bắc]]. Đến tháng 11 âm lịch, Chiêu Tông sai [[Trịnh Duy Sản]], [[Nguyễn Hoằng Dụ]] hợp sức với Minh Vũ hầu Trịnh Củng, Quảng Phúc bá Nguyễn Khắc Nhượng đánh Trần Cảo ở chùa Sùng Nghiêm (Chí Linh, [[Hải Dương]]). Hai bên đụng trận ở xã Nam Giản (Chí Linh). Duy Sản thua to, bị Cảo bắt giết. Quân Cảo lại áp sát dinh Bồ Đề, uy hiếp [[Đông Kinh]] lần hai.{{sfn|Quốc sử quán triều Nguyễn|1998|pp=609-610}}{{Sfn|Nhiều tác giả|1993|pp=569-571}} Chiêu Tông sai Thiết Sơn bá Trần Chân đem vài nghìn quân vượt sông, chưa đầy mười ngày đã phá tan quân Trần Cảo.{{Sfn|Nhiều tác giả|1993|pp=576-578}} Quân Trần Cảo tổn thất quá nặng phải chạy ra Lạng Nguyên, lấy sông Nguyệt Đức ([[sông Cầu]] ngày nay) làm ranh giới và không dám tiến công nữa. Sau Cảo truyền ngôi cho con là [[Trần Cung|Cung]] rồi đi tu.{{sfn|Quốc sử quán triều Nguyễn|1998|pp=609-610}}{{Sfn|Nhiều tác giả|1993|pp=569-571}}
 
Tháng 12 âm lịch năm [[1517]], các tướng Hà Phi Chuẩn và Nguyễn Lỗ bắt được cựu Thái sư Thiệu quốc công [[Lê Quảng Độ]] đưa về Kinh sư. Chiêu Tông nghe lời tâu của Phó tướng tảTả Đôđô đốc Vũ Xuyên bá [[Mạc Đăng Dung]], giết Quảng Độ vì tội đầu hàng Trần Cảo.{{Sfn|Nhiều tác giả|1993|pp=573-575}}
 
===Nạn quyền thần===