Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Nghè Xuân Phả”

không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
[[Tập tin:Nghè Xuân Phả.jpg|nhỏ|Di tích Nghè Xuân Phả ở Thọ Xuân]]
'''Nghè Xuân Phả''' là công trình đình làng Xuân Phả, xã Thọ Trường, huyện [[Thọ Xuân]], tỉnh [[Thanh Hóa]]. Nghè Xuân Phả hiện nay thờ 2 vị thần là Đại Hải Long Vương và [[Hoàng hậu nhà Đinh]] Dương Thị Nguyệt, người có công truyền dạy [[Trò Xuân Phả]] để dân làng lưu truyền đến nay.<ref name="trieuson.gov.vn">[http://trieuson.gov.vn/web/trang-chu/di-tich-le-hoi/di-tich-cap-tinh/den-tho-vua-dinh-tien-hoang-xa-tho-tan.html Đền thờ Vua Đinh Tiên Hoàng - Xã Thọ Tân]</ref> Đây là nơi diễn ra lễ hội làng hàng năm với [[Trò Xuân Phả]] nổi tiếng, đã được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Nghè Xuân Phả đã có từ thời Vua [[Đinh Tiên Hoàng]], vào thời kỳ cải cách ruộng đất 1953 - 1954, [[miếu]] đã bị đốt cháy. Công trình [[Nghè]] Xuân Phả mới được dựng lại năm 2011, vào dịp đầu xuân 10/2 âm lịch hàng năm, dân làng Xuân Phả mở trại hội, vẫn theo lệnh Vua dâng các tích [[trò Xuân Phả]] lên ngài Chúa đất Đại Hải Long Vương.
 
==Lịch sử hình thành==