Khác biệt giữa các bản “Giải bóng đá Ngoại hạng Anh 2018–19”

n
không có tóm lược sửa đổi
n (Dịch Tiếng Việt)
Thẻ: Soạn thảo trực quan Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
n
Thẻ: Trình soạn thảo mã nguồn 2017
| name_WOL = {{nowrap|[[Wolverhampton Wanderers F.C.|Wolverhampton Wanderers]]}}
 
| match_ARS_BOU = 5–1
| match_ARS_BHA = 1–1
| match_ARS_BUR = 3–1
| match_ARS_CAR = 2–1
| match_ARS_CHE = [[Arsenal F.C.–Chelsea F.C. rivalry|2–0]]
| match_ARS_CRY = 2–3
| match_ARS_EVE = 2–0
| match_ARS_FUL = 4–1
| match_ARS_LIV = 1–1
| match_ARS_MCI = 0–2
| match_ARS_MUN = [[Arsenal F.C.–Manchester United F.C. rivalry|a2–0]]
| match_ARS_NEW = 2–0
| match_ARS_SOU = 2–0
| match_ARS_TOT = [[North London derby|4–2]]
| match_BOU_ARS = 1–2
| match_BOU_BHA = 2–0
| match_BOU_BUR = 1–3
| match_BOU_CAR = 2–0
| match_BOU_CHE = 4–0
| match_BOU_CRY = 2–1
| match_BOU_EVE = 2–2
| match_BOU_FUL = 0–1
| match_BOU_HUD = 2–1
| match_BOU_LEI = 4–2
| match_BOU_LIV = 0–4
| match_BOU_MCI = 0–1
| match_BOU_MUN = 1–2
| match_BOU_NEW = 2–2
| match_BOU_SOU = 0–0
| match_BOU_TOT = 1–0
| match_BOU_WAT = 3–3
| match_BOU_WHU = 2–0
 
| match_BHA_ARS = 1–1
| match_BHA_BOU = 0–5
| match_BHA_BUR = 1–3
| match_BHA_CAR = 0–2
| match_BHA_CHE = 1–2
| match_BHA_CRY = [[Brighton & Hove Albion F.C.–Crystal Palace F.C. rivalry|3–1]]
| match_BHA_EVE = 1–0
| match_BHA_FUL = 2–2
| match_BHA_HUD = 1–0
| match_BHA_LEI = 1–1
| match_BHA_LIV = 0–1
| match_BHA_MCI = 1–4
| match_BHA_MUN = 3–2
| match_BHA_NEW = 1–1
| match_BHA_SOU = 0–1
| match_BHA_TOT = 1–2
| match_BHA_WAT = 0–0
| match_BHA_WOL = 1–0
 
| match_BUR_ARS = 1–3
| match_BUR_BOU = 4–0
| match_BUR_BHA = 1–0
| match_BUR_CAR = 2–0
| match_BUR_CHE = 0–4
| match_BUR_CRY = 1–3
| match_BUR_EVE = 1–5
| match_BUR_FUL = 2–1
| match_BUR_HUD = 1–1
| match_BUR_LEI = 1–2
| match_BUR_LIV = 1–3
| match_BUR_MCI = 0–1
| match_BUR_MUN = 0–2
| match_BUR_NEW = 1–2
| match_BUR_WAT = 1–3
| match_BUR_WHU = 2–0
| match_BUR_WOL = 2–0
 
| match_CAR_ARS = 2–3
| match_CAR_BHA = 2–1
| match_CAR_BUR = 1–2
| match_CAR_CHE = 1–2
| match_CAR_CRY = 2–3
| match_CAR_EVE = 0–3
| match_CAR_FUL = 4–2
| match_CAR_HUD = 0–0
| match_CAR_LEI = 0–1
| match_CAR_LIV = 0–2
| match_CAR_MCI = 0–5
| match_CAR_MUN = 1–5
| match_CAR_TOT = 0–3
| match_CAR_WAT = 1–5
| match_CAR_WHU = 2–0
| match_CAR_WOL = 2–1
 
| match_CHE_ARS = [[Arsenal F.C.–Chelsea F.C. rivalry|3–2]]
| match_CHE_BOU = 2–0
| match_CHE_BHA = 3–0
| match_CHE_BUR = 2–2
| match_CHE_CAR = 4–1
| match_CHE_CRY = 3–1
| match_CHE_NEW = 2–1
| match_CHE_SOU = 0–0
| match_CHE_TOT = [[Chelsea F.C.–Tottenham Hotspur F.C. rivalry|a2–0]]
| match_CHE_WAT = 3–0
| match_CHE_WHU = 2–0
| match_CHE_WOL = 1–1
 
| match_CRY_ARS = 2–2
| match_CRY_BOU = 5–3
| match_CRY_BHA = [[Brighton & Hove Albion F.C.–Crystal Palace F.C. rivalry|a1–2]]
| match_CRY_BUR = 2–0
| match_CRY_CAR = 0–0
| match_CRY_CHE = 0–1
| match_CRY_EVE = 0–0
| match_CRY_FUL = 2–0
| match_CRY_HUD = 2–0
| match_CRY_LEI = 1–0
| match_CRY_LIV = 0–2
| match_CRY_MCI = 1–3
| match_CRY_MUN = 1–3
| match_CRY_NEW = 0–0
| match_CRY_SOU = 0–2
| match_CRY_WOL = 0–1
 
| match_EVE_ARS = 1–0
| match_EVE_BOU = 2–0
| match_EVE_BHA = 3–1
| match_EVE_BUR = 2–0
| match_EVE_CAR = 1–0
| match_EVE_CHE = 2–0
| match_EVE_CRY = 2–0
| match_EVE_FUL = 3–0
| match_EVE_HUD = 1–1
| match_EVE_LEI = 0–1
| match_EVE_LIV = [[Merseyside derby|a0–0]]
| match_EVE_MCI = 0–2
| match_EVE_MUN = 4–0
| match_EVE_NEW = 1–1
| match_EVE_SOU = 2–1
| match_FUL_BHA = 4–2
| match_FUL_BUR = 4–2
| match_FUL_CAR = 1–0
| match_FUL_CHE = [[West London derby|a1–2]]
| match_FUL_CRY = 0–2
| match_FUL_EVE = 2–0
| match_FUL_HUD = 1–0
| match_FUL_LEI = 1–1
| match_FUL_LIV = 1–2
| match_FUL_MCI = 0–2
| match_FUL_MUN = 0–3
| match_FUL_NEW = 0–4
| match_FUL_SOU = 3–2
| match_FUL_TOT = 1–2
 
| match_HUD_ARS = 1–2
| match_HUD_BOU = 0–2
| match_HUD_BHA = 1–2
| match_HUD_BUR = 1–2
| match_HUD_EVE = 0–1
| match_HUD_FUL = 1–0
| match_HUD_LEI = 1–4
| match_HUD_LIV = 0–1
| match_HUD_MCI = 0–3
| match_HUD_MUN = 1–1
| match_HUD_NEW = 0–1
| match_HUD_SOU = 1–3
| match_HUD_TOT = 0–2
| match_HUD_WAT = 1–2
| match_HUD_WHU = 1–1
| match_HUD_WOL = 1–0
 
| match_LEI_ARS = 3–0
| match_LEI_BOU = 2–0
| match_LEI_BHA = 2–1
| match_LEI_BUR = 0–0
| match_LEI_CAR = 0–1
| match_LEI_CHE = 0–0
| match_LEI_CRY = 1–4
| match_LEI_EVE = 1–2
| match_LEI_FUL = 3–1
| match_LEI_HUD = 3–1
| match_LEI_LIV = 1–2
| match_LEI_MCI = 2–1
| match_LEI_MUN = 0–1
| match_LEI_NEW = 0–1
| match_LEI_SOU = 1–2
| match_LEI_TOT = 0–2
| match_LIV_BOU = 3–0
| match_LIV_BHA = 1–0
| match_LIV_BUR = 4–2
| match_LIV_CAR = 4–1
| match_LIV_CHE = 2–0
| match_LIV_CRY = 4–3
| match_LIV_EVE = [[Merseyside derby|1–0]]
| match_LIV_FUL = 2–0
| match_LIV_HUD = 5–0
| match_LIV_LEI = 1–1
| match_LIV_MCI = 0–0
| match_LIV_NEW = 4–0
| match_LIV_SOU = 3–0
| match_LIV_TOT = 2–1
| match_LIV_WAT = 5–0
| match_LIV_WHU = 4–0
| match_LIV_WOL = 2–0
 
| match_MCI_ARS = 3–1
| match_MCI_BHA = 2–0
| match_MCI_BUR = 5–0
| match_MCI_CAR = 2–0
| match_MCI_CHE = 6–0
| match_MCI_CRY = 2–3
| match_MCI_FUL = 3–0
| match_MCI_HUD = 6–1
| match_MCI_LEI = 1–0
| match_MCI_LIV = 2–1
| match_MCI_MUN = [[Manchester derby|3–1]]
| match_MCI_NEW = 2–1
| match_MCI_SOU = 6–1
| match_MCI_TOT = 1–0
| match_MCI_WAT = 3–1
| match_MCI_WHU = 1–0
| match_MCI_WOL = 3–0
 
| match_MUN_BHA = 2–1
| match_MUN_BUR = 2–2
| match_MUN_CAR = 0–2
| match_MUN_CHE = 1–1
| match_MUN_CRY = 0–0
| match_MUN_EVE = 2–1
| match_MUN_LEI = 2–1
| match_MUN_LIV = [[Liverpool F.C.–Manchester United F.C. rivalry|0–0]]
| match_MUN_MCI = [[Manchester derby|a0–2]]
| match_MUN_NEW = 3–2
| match_MUN_SOU = 3–2
| match_MUN_TOT = 0–3
| match_MUN_WAT = 2–1
| match_MUN_WHU = 2–1
| match_MUN_WOL = 1–1
 
| match_NEW_BOU = 2–1
| match_NEW_BHA = 0–1
| match_NEW_BUR = 2–0
| match_NEW_CAR = 3–0
| match_NEW_CHE = 1–2
| match_NEW_CRY = 0–1
| match_NEW_EVE = 3–2
| match_NEW_FUL = 0–0
| match_NEW_HUD = 2–0
| match_NEW_LEI = 0–2
| match_NEW_LIV = 2–3
| match_NEW_MCI = 2–1
| match_NEW_MUN = 0–2
| match_NEW_SOU = 3–1
| match_NEW_TOT = 1–2
| match_NEW_WAT = 1–0
 
| match_SOU_ARS = 3–2
| match_SOU_BOU = 3–3
| match_SOU_BHA = 2–2
| match_SOU_BUR = 0–0
| match_SOU_CRY = 1–1
| match_SOU_EVE = 2–1
| match_SOU_FUL = 2–0
| match_SOU_HUD = 1–1
| match_SOU_LEI = 1–2
| match_SOU_LIV = 1–3
| match_SOU_MCI = 1–3
| match_SOU_MUN = 2–2
| match_SOU_NEW = 0–0
| match_SOU_TOT = 2–1
| match_SOU_WAT = 1–1
| match_SOU_WHU = 1–2
| match_SOU_WOL = 3–1
 
| match_TOT_ARS = [[North London derby|a1–1]]
| match_TOT_BOU = 5–0
| match_TOT_BHA = 1–0
| match_TOT_BUR = 1–0
| match_TOT_CAR = 1–0
| match_TOT_CHE = [[Chelsea F.C.–Tottenham Hotspur F.C. rivalry|3–1]]
| match_TOT_CRY = 2–0
| match_TOT_EVE = 2–2
| match_TOT_FUL = 3–1
| match_TOT_HUD = 4–0
| match_TOT_LEI = 3–1
| match_TOT_LIV = 1–2
| match_TOT_SOU = 3–1
| match_TOT_WAT = 2–1
| match_TOT_WHU = 0–1
| match_TOT_WOL = 1–3
 
| match_WAT_ARS = 0–1
| match_WAT_BOU = 0–4
| match_WAT_BHA = 2–0
| match_WAT_CRY = 2–1
| match_WAT_EVE = 1–0
| match_WAT_FUL = 4–1
| match_WAT_HUD = 3–0
| match_WAT_LEI = 2–1
| match_WAT_LIV = 0–3
| match_WAT_MCI = 1–2
| match_WAT_MUN = 1–2
| match_WAT_NEW = 1–1
| match_WAT_SOU = 1–1
| match_WAT_TOT = 2–1
| match_WAT_WHU = 1–4
| match_WAT_WOL = 1–2
 
| match_WHU_ARS = 1–0
| match_WHU_CHE = 0–0
| match_WHU_CRY = 3–2
| match_WHU_EVE = 0–2
| match_WHU_FUL = 3–1
| match_WHU_HUD = 4–3
| match_WHU_LEI = 2–2
| match_WHU_LIV = 1–1
| match_WHU_MCI = 0–4
| match_WHU_MUN = 3–1
| match_WHU_NEW = 2–0
| match_WHU_SOU = 3–0
| match_WHU_TOT = 0–1
| match_WHU_WAT = 0–2
| match_WHU_WOL = 0–1
 
| match_WOL_ARS = 3–1
| match_WOL_BOU = 2–0
| match_WOL_BHA = 0–0
| match_WOL_BUR = 1–0
| match_WOL_CAR = 2–0
| match_WOL_CHE = 2–1
| match_WOL_CRY = 0–2
| match_WOL_EVE = 2–2
| match_WOL_FUL = 1–0
| match_WOL_HUD = 0–2
| match_WOL_LEI = 4–3
| match_WOL_LIV = 0–2
| match_WOL_MCI = 1–1
| match_WOL_MUN = 2–1
| match_WOL_NEW = 1–1
| match_WOL_SOU = 2–0
471

lần sửa đổi