Khác biệt giữa các bản “Hệ thống nhúng”

không có tóm lược sửa đổi
n (replaced: → using AWB)
{{chú thích trong bài}}{{wikify}}
[[File:DHCOM Computer On Module - AM35x.jpg|thumb|right|Một ''hệ thống nhúng'' trên thẻ trình cắm có bộ xử lý, bộ nhớ, nguồn điện và giao diện bên ngoài]]
 
'''Hệ thống nhúng''' ({{lang-en|embedded system}}) là một thuật ngữ để chỉ một hệ thống có khả năng tự trị được nhúng vào trong một môi trường hay một hệ thống mẹ. Đó là các hệ thống tích hợp cả phần cứng và phần mềm phục vụ các bài toán chuyên dụng trong nhiều lĩnh vực công nghiệp, tự động hoá điều khiển, quan trắc và truyền tin. Đặc điểm của các hệ thống nhúng là hoạt động ổn định và có tính năng tự động hoá cao.