Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Độc lập”

độc lập còn là quyền của 1 dân tộc ( thuyết "Tam dân" của Tôn Trung Sơn)
(Sửa ngữ pháp)
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi qua ứng dụng di động Sửa đổi từ ứng dụng iOS
(độc lập còn là quyền của 1 dân tộc ( thuyết "Tam dân" của Tôn Trung Sơn))
{{chú thích trong bài}}
{{bài cùng tên}}
'''Độc lập '''là quyền bất khả xâm phạm của một [[đất nước]], một [[quốc gia]], một dân tộc bởi chính người dân sinh sống ở đó, có nghĩa là có [[chủ quyền tối cao]].
 
Khái niệm "độc lập" có ý nghĩa tương phản với "nô dịch" (sự khuất phục). Khái niệm nô dịch chỉ một vùng lãnh thổ chịu sự điều khiển về [[chính trị]] và [[quân sự]] của một [[chính quyền]] ở bên ngoài. Khái niệm độc lập đôi khi cũng được dùng với nghĩa là bị điều khiển gián tiếp của một quốc gia khác có sức mạnh hơn.
Người dùng vô danh