Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Chế bản”

Cuối cùng, việc in ấn cho phép các hình thức xuất bản khác ngoài xuất bản sách. Lịch sử xuất bản báo hiện đại bắt đầu ở Đức vào năm 1609, với [[Tạp chí|việc xuất bản các tạp chí]] sau năm 1663.
 
Trong lịch sử, xuất bản đã được các nhà xuất bản thực hiện, với lịch sử tự xuất bản tiến triển chậm chạp cho đến khi sự ra đời của máy tính mang lại cho chúng ta khả năng [[xuất bản điện tử]], nó đã trở nên phổ biến từ thời thế giới trực tuyến với [[Internet]] . Việc [[Lịch sử World Wide Web|thành lập World Wide Web]] vào năm 1989 đã sớm đẩy [[Website|trang web]] thành một phương tiện xuất bản thống trị, vì các trang web dễ dàng được tạo ra bởi hầu hết mọi người có quyền truy cập Internet. [[Lịch sử của wiki]] bắt đầu ngay sau đó, theo sát [[lịch sử của blog]] . Xuất bản thương mại cũng tiến triển, khi các hình thức in trước đây được phát triển thành các hình thức xuất bản [[Sách trực tuyến|trực tuyến]], phân phối [[Sáchsách trực tuyến|sách]], [[Báo điện tử|trực tuyến]], [[báo trực tuyến]] và [[tạp chí trực tuyến]] .
 
Kể từ khi bắt đầu, World Wide Web đã tạo điều kiện cho sự [[hội tụ công nghệ]] của nội dung thương mại và tự xuất bản, cũng như sự hội tụ của xuất bản và sản xuất thành sản xuất trực tuyến thông qua việc phát triển nội dung [[đa phương tiện]] .
 
==Tham khảo==