Khác biệt giữa các bản “Phước Long (tỉnh)”

không có tóm lược sửa đổi
(Các đơn vị hành chính trực thuộc cấp tỉnh đều được gọi chung là cấp huyện)
Thẻ: Soạn thảo trực quan Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Thẻ: Soạn thảo trực quan Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Hiện nay, địa danh "Phước Long" chỉ còn được dùng để chỉ thị xã [[Phước Long (thị xã)|Phước Long]], đơn vị hành chính cấp huyện trực thuộc tỉnh [[Bình Phước]].
 
Địa bàn tỉnh Phước Long cũ nay là một phần của tỉnh [[Bình Phước]] (thành phố [[Đồng Xoài]], thị xã [[Phước Long (thị xã)|Phước Long]] và các huyện [[Đồng Phú]], [[Bù Đăng]], [[Phú Riềng]], [[Bù Gia Mập]], [[Bù Đốp]]), một phần huyện [[Phú Giáo]], tỉnh Bình Dương và phần bảnlớn huyện [[Cát Tiên|C]][[Cát Tiên|át Tiên]], tỉnh [[Lâm Đồng]].
 
==Ảnh Phước Long trước năm 1975==