Khác biệt giữa các bản “Bắc Địch”

không có tóm lược sửa đổi
[[Tập tin:QinEmpireWithOrdos.jpg|phải|nhỏ|Người Địch sống dọc theo mạn bắc mà sau đó trở thành [[nhà Tần]]]]
'''Bắc Địch''' ({{zh|c=[[wikt:北狄|北狄]]|p=Běidí|w=Pei-ti}}) là thuật ngữ miệt thị trong [[lịch sử Trung Quốc]] từ thời [[nhà Chu]] để chỉ các [[bộ lạc]] [[dân tộc ngoài Trung Nguyên cổ đại]] ở phía Đông Bắc [[Địa lí Trung Quốc |Trung Quốc]].
 
Cho đến khi triều đại [[nhà Chu]] kết thúc, ''Bắc Địch'' gần như đã bị chinh phục và đồng hóa vào Trung Quốc.