Khác biệt giữa các bản “Bắc Địch”

không có tóm lược sửa đổi
[[Hình:Huaxiasiyi.svg |thumb|Bản đồ thời [[nhà Chu]] gồm [[Hoa Hạ]] bao quanh là ''[[Tứ Di]]'': [[Đông Di]], [[Bắc Địch]], [[Tây Nhung]] và [[Nam Man]]]]
[[Tập tin:QinEmpireWithOrdos.jpg|phải|nhỏ|Người Địch sống dọc theo mạn bắc mà sau đó trở thành [[nhà Tần]]]]
'''Bắc Địch''' ({{zh|c=[[wikt:北狄|北狄]]|p=Běidí|w=Pei-ti}}) là thuật ngữ miệt thị trong [[lịch sử Trung Quốc]] từ thời [[nhà Chu]] để chỉ các [[bộ lạc]] [[dân tộc ngoài Trung Nguyên cổ đại]] ở phía Bắc [[Địa lí Trung Quốc |Trung Quốc]].