Khác biệt giữa các bản “Côn Đảo”

Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
| style="text-align: center;" | 15 || [[Hòn Trứng Lớn]] || Hòn Anh || {{coord|8|36|13|N|106|08|29|E|scale:500000|name=hòn Trứng Lớn|display=inline}} || style="text-align: center;" | 0,11 || đảo không người, chủ yếu núi đá<ref name="nguyentr23" />
|-
| style="text-align: center;" | 16 || [[Hòn Trứng Nhỏ]] || Hòn Em || {{coord|8|34|40|N|106|05|25|E|scale:500000|name=hòn Trứng Nhỏ|display=inline}} || style="text-align: center;" | 0,03 || đảo không người, chủ yếu núi đá<ref name="nguyentr23" />
|-
| colspan="6" style="text-align: center; background:#99CCFF;" | '''Vị trí các đảo'''