Mở trình đơn chính

Các thay đổi

không có tóm lược sửa đổi
| tước vị = [[Hoàng đế]] [[Trung Hoa]]
| thêm = china
| hình = 宋理宗Song Lizong.jpg
| cỡ hình = 200px
| ghi chú hình = Tranh vẽ Tống Lý Tông
80

lần sửa đổi