Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Bản mẫu:Chức vụ chính trị”

không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
|header28 = {{{footnotes_title|}}}
|data29 = {{{footnotes|}}}
 
| rowclass39 = noprint
| data39 = <div style="text-align: right;">{{main other
|1=<nowiki>[</nowiki>[[d:{{#if:{{{QID|}}} |{{{QID|}}} |{{#invoke:Wikidata|pageId}}}} |edit on Wikidata]]<nowiki>]</nowiki>
|2={{#if:{{{testQID|}}} |<small>testQID:{{{testQID|}}}</small>&nbsp;}}<nowiki>[</nowiki>[[d:{{#if:{{{QID|}}} |{{{QID|}}} |{{#if:{{{testQID|}}}|{{{testQID|}}}|}} }}|edit on Wikidata]]<nowiki>]</nowiki>}}</div>
 
}}<noinclude>
{{Tài liệu}}