Khác biệt giữa các bản “Bích nham lục”

Không thay đổi kích thước ,  15 năm trước
n
“Chỉ đừng phân biệt chọn lựa.”—Cái gì đang ở ngay trước mắt? [Đáp: Chẳng gì khác hơn là “phân biệt chọn lựa”, thiện và ác, yêu và ghét!]—Ông ta nói tương tự như trường hợp chính Tam tổ đang có mặt tại đây! [Nghe qua như chế diễu nhưng lại là sự thật.]
 
“Chỉ nói đến một chút thôi thì đã: đây phân biệt chọn lựa, đây rõ ràng minh bạch.”—Hai đầu với ba gương mặt! [Từ “Chí đạo” xuất phát ra một hiện tượng quái gỡgở: từ một thành hai, và cái Một lơ lửng phía trên! Và cái đó lại là “Không khó”!] Ông ấy lại sa lạc vào những việc nhỏ nhặt!—Cá bơi nước đục, chim bay thì rụng lông. [Triệu Châu cũng quấy nhiễu thanh tịnh nhất vị với lời bình phẩm của mình; chẳng ai tránh được sự kiện này khi đá động đến nó.]
 
“Lão tăng chẳng ở trong cõi minh bạch”—Thân giặc đã lộ bày!—Lão Hán này muốn gì đây?
4.718

lần sửa đổi