Khác biệt giữa các bản “Nguyễn Siêu”

Ngay từ thời Ngô vương trị vì, Nguyễn Siêu đã là một thủ lĩnh ngầm cát cứ ở khu vực Đông Phù Liệt. Đến khi triều đình Cổ Loa không còn đủ sức kiểm soát lãnh thổ, vua [[Ngô Xương Xí]] rời kinh đô về chiếm đóng ở Thanh Hóa, Nguyễn Siêu đã xây dựng cho mình được lực lượng cát cứ hùng mạnh, chiếm giữ vùng Tây Phù Liệt ([[Thanh Trì]], [[Hà Nội]] ngày nay).
 
Nguyễn Siêu nuôikhi dưỡngtách ra thừa hưởng môn đệ trên 8.000 người, binhrồi phát triển lên tới trên 10 vạn, không ngừng thu phục anh hào, thế lực ngày càng mạnh.<ref>Những nhân vật lịch sử thời Đinh Lê, Nhà xuất bản VHDT trang 142, năm 2009- Trương Đình Tưởng</ref>
 
Ngày 6 tháng 6 năm [[Đinh Mão]] (tức [[15 tháng 7]] năm [[967]]), Đinh Bộ Lĩnh điều một đạo quân do tướng [[Nguyễn Bồ]] chỉ huy tiến đánh sứ quân Nguyễn Siêu. Được tin [[Đinh Tiên Hoàng|Đinh Bộ Lĩnh]] sắp đánh, Nguyễn Siêu đem 1 vạn quân đóng ở Thanh Đàm dùng Nguyễn Trí Khả làm tiên phong, Trần Côn làm tả dực, Đỗ Cư làm hữu dực, Nguyễn Hiền làm tổng quản các đạo quân, ngày đêm luyện tập, đào hào đắp luỹ để phòng bị. Trong trận giao tranh đầu tiên [[Đinh Tiên Hoàng|Đinh Bộ Lĩnh]] bị mất 4 tướng là Nguyễn Bồ, Nguyễn Phục, Đinh Thiết và Cao Sơn cùng rất nhiều binh lính đều tử trận.<ref>Theo thần phả tại [[đình Ba Dân]] ở [[Thanh Trì]], [[Hà Nội]]</ref>