Khác biệt giữa các bản “Vương Tiễn”

n
Năm 214 TCN, Vương Tiễn mất, thọ 90 tuổi.
 
Cháu nội Vương Tiễn là Vương Ly theo [[Mông Điềm]] (cháu Mông Ngao, con Mông Vũ) đi mở mang đất đai phía bắc và xây [[Vạn Lý Trường Thành]]; trong chiến tranh chống các nước chư hầu nổi dậy thời [[Tần Nhị Thế]], Vương Ly theo [[Chương Hàm]] khổ chiến nhiều trận, cuối cùng bị [[Hạng Vũ]] (cháu nội của Hạng Yên, một bại tướng dưới tay Vương Tiễn) bắt sống trong [[trận Cự Lộc]] và bị chém.
 
Vương Tiễn thuộc số ít các tướng cầm quân tài ba, bách chiến bách thắng, công danh sự nghiệp và phúc thọ đều trọn vẹn trong [[lịch sử Trung Quốc]]. Việc giải toả mối hiềm nghi của vua Tần với ông giúp ông tránh được thảm hoạ như trường hợp của [[Bạch Khởi]] trước đó và [[Hàn Tín]] sau này.