Khác biệt giữa các bản “624 TCN”

Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi qua ứng dụng di động Sửa đổi từ ứng dụng Android
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi qua ứng dụng di động Sửa đổi từ ứng dụng Android
 
==Sự kiện==
Năm [ Đức Phật ] ra đời [Ngày Phật Đản]
 
==Sinh==