Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Nhà văn”

không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
{{chú thích trong bài}}
{{Infobox Occupation
| name= Nhà văn
| image= [[File:Francisco de Goya y Lucientes - Gaspar Melchor de Jovellanos.jpg|250px]]
| caption= [[Gaspar Melchor de Jovellanos]], một nhà văn Tây Ban Nha miêu tả với các công cụ của thương mại.
| official_names=
<!------------Details------------------->
| type=
| activity_sector= Văn chương
| competencies= [[Language proficiency]], [[Ngữ pháp]], [[Biết chữ]]
| formation=
| employment_field=
| related_occupation=Nhà báo, tiểu thuyết gia, nhà thơ
| average_salary=
}}
'''Nhà văn''' là người chuyên sáng tác ra các [[tác phẩm văn học]], đã có [[Tác phẩm văn học|tác phẩm]] được công bố và ít nhiều được độc giả thừa nhận giá trị của một số [[Tác phẩm văn học|tác phẩm]].