Khác biệt giữa các bản “Tiếng Anh”

không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
{{1000 bài cơ bản}}
{{Infobox language
|name=Tiếng ViệtAnh
|nativename=English
|pronunciation={{IPAc-en|ˈ|ɪ|ŋ|ɡ|l|ɪ|ʃ}}{{sfn|OxfordLearner'sDictionary|2015|loc=Entry: [http://www.oxfordlearnersdictionaries.com/us/pronunciation/english/english_1 English – Pronunciation]}}
|ancestor=[[Tiếng Anh cổ]]
|ancestor2=[[Tiếng Anh trung đại]]
|ancestor3=[[Tiếng Anh cận thị đại]]
|script={{plainlist|
* [[Bảng chữ cái Latinh|Latinh]] ([[bảng chữ cái tiếng Anh]])
}}
|nation={{plainlist|
* [[Danh sách lãnh thổ nơi tiếng Anh là ngôn ngữ chính thức#Quốc gia có chủ quyền|6054 quốc gia]]
* [[Danh sách lãnh thổ nơi tiếng Anh là ngôn ngữ chính thức#Chính thể không chủ quyền|27 chính thể không chủ quyền]]{{brk}}
{{Collapsible list |titlestyle= font-weight:normal; background:transparent; text-align:left; |title= Nhiều tổ chức|
Người dùng vô danh