Khác biệt giữa các bản “Thành phố Hồ Chí Minh”

Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
| align="left" style="padding-left: 6px; white-space:nowrap" |[[Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh|Quận 8]] ||451.297|| ''16 phường''
|-
| align="left" style="padding-left: 6px; white-space:nowrap" |[[Quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh|Quận 9]] ||263310.620739|| ''13 phường''
|- bgcolor="#f5f5f5"
| align="left" style="padding-left: 6px; white-space:nowrap" |[[Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh|Quận 10]] ||372.450|| ''15 phường''
Người dùng vô danh