Khác biệt giữa các bản “Thành phố Hồ Chí Minh”

Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
| align="left" style="padding-left: 6px; white-space:nowrap" |[[Tân Phú (quận)|Tân Phú]]|| 464.493|| ''11 phường''
|-
| align="left" style="padding-left: 6px; white-space:nowrap" | [[Thủ Đức]]|| 528542.413612||''12 phường''
|-
| align="left" colspan="3" style="background: #F5F5DC; padding-left: 30px;" | '''Huyện (5)'''
Người dùng vô danh