Khác biệt giữa các bản “Cần Thơ”

Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
|hành chính 8= 1 thị trấn, 9 xã
|tên 9= 7. [[Phong Điền, Cần Thơ|Phong Điền]]
|dân số 9= 99123.328136
|hành chính 9= 1 thị trấn, 6 xã
|tên 10= 8. [[Thới Lai]]
Người dùng vô danh