Khác biệt giữa các bản “An Giang”

Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
| colspan="3" align="left" style="background: #F5F5DC; padding-left: 30px;" |'''Thành phố (2)'''
|- bgcolor="#f5f5f5"
| align="left" style="padding-left: 6px; white-space:nowrap" |1. [[Long Xuyên]]|| 380382.000140<ref>Theo số liệu do Cục Thống kê [[tỉnh An Giang]] cung cấp ngày [[5 tháng 7]] năm [[2001]].</ref>||''11 phường, 2 xã''
|-
| align="left" style="padding-left: 6px; white-space:nowrap" |2. [[Châu Đốc]]|| 157.298<ref name="thuvienphapluat">{{Chú thích web|tiêu đề=Nghị quyết 86/NQ-CP năm 2013|url=http://thuvienphapluat.vn/archive/Nghi-quyet-86-NQ-CP-nam-2013-thanh-lap-phuong-Vinh-Nguon-va-thanh-pho-Chau-Doc-An-Giang-vb201245.aspx|ngày truy cập=2013-07-21}}</ref>||''5 phường, 2 xã''
| valign="top" style="background: #f9f9f9; font-size: 90%" |
|}
 
==Phát triển đô thị==
Mạng lưới đô thị tỉnh An Giang dự kiến đến năm 2030:
Người dùng vô danh