Khác biệt giữa các bản “Thị giác máy tính”

cập nhật thay đổi thông tin
(→‎Liên kết ngoài: Bổ xung nội dung)
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
(cập nhật thay đổi thông tin)
 
== Liên kết ngoài ==
*[httphttps://www.thigiacmaysmartvisiontech.vn/20172018/0310/0918/thi-giac-may-la-gi/ Thị giác máy là gì - Nhật Quang Mvtec]
* [http://iris.usc.edu/Information/Iris-Conferences.html USC Iris computer vision conference list]
* [http://www.cvpapers.com/index.html Computer vision papers on the web] A complete list of papers of the most relevant computer vision conferences.
Người dùng vô danh