Khác biệt giữa các bản “Phong Thạnh A”

Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Địa giới hành chính xã Phong Thạnh A:
 
* Phía Đông: giáp phường [[LángPhong TrònTân, Giá Rai|LángPhong Tròn]], thị xã [[Giá Rai, Bạc Liêu|Giá RaiTân]].
 
* Phía Tây: giáp [[Phong Thạnhphường Tây1, Giá Rai|Phongphường Thạnh Tây1]], thị xã [[GiáHộ RaiPhòng, BạcGiá LiêuRai|Giáphường RaiHộ Phòng]].
 
* Phía Nam:Tây giáp các xã [[phườngPhong Thạnh 1Tây, Giá Rai|phườngPhong 1Thạnh Tây]], thị xã [[GiáTân RaiPhong, Bạc Liêu|Giá Rai|Tân Phong]].
 
* Phía Bắc: giáp xã [[Phong Thạnh, Giá Rai| Phong Thạnh]], thị xã [[Giá Rai, Bạc Liêu|Giá Rai]].
 
==Hành chính==