Khác biệt giữa các bản “Minzy”

không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
{{Infobox musical artist
| name = Minzy
| image = 09월 26일 뮤콘 쇼케이스 MUCON Showcase (54)minzygong2017.jpg
| image_size =
| caption = Minzy vào năm 2017
Người dùng vô danh