Khác biệt giữa các bản “25 tháng 4”

Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
*
*[[2015]] – [[Động đất Nepal 2015|Động đất]] mạnh 7,8 độ ở [[Nepal]] làm hơn 7300 ng
-2019 PMH AND VHMT
 
== Sinh ==
Người dùng vô danh