Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Khái niệm”

không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Soạn thảo trực quan Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
{{chú thích trong bài}}
'''Khái niệm''' là một [[đối tượng]], một hình thức cơ bản của [[tư duy]] (bao gồm một [[ý tưởng]], một [[ý nghĩa]] của một [[tên gọi chung]] trong [[phạm trù]] [[logic|lôgic]], hoặc một sự [[suy diễn]]) phản ánh những [[thuộc tính]] chung, [[bản chất]] của các đối tượng [[sự vật]], [[quá trình]], [[hiện tượng]] trong [[tâm lý học]] và mối liên hệ cơ bản nhất các đối tượng trong hiện thực khách quan.
 
Khái niệm là thao tác logic nhằm phân biệt lớp đối tượng này với đối tượng khác bằng việc chỉ ra nội hàm của khái niệm.
 
Khái Niệm:
Theo cách mô tả hiểu của xã hội cổ xưa khi mới được hình thành nó có hàm ý rất đơn giản để hiểu và có 1 sức mạnh khẳng định nhất định.