Khác biệt giữa các bản “1 (số)”

n
Đã lùi lại sửa đổi của 2001:EE0:46D9:BA70:81A1:4958:46DE:670 (Thảo luận) quay về phiên bản cuối của Hugopako
(Thêm tính chất của số 1.)
n (Đã lùi lại sửa đổi của 2001:EE0:46D9:BA70:81A1:4958:46DE:670 (Thảo luận) quay về phiên bản cuối của Hugopako)
Thẻ: Lùi tất cả
* <math>\sqrt[a]{1} = 1</math> với mọi <math>a \not= \ 0</math>.
* <math>1^a = 1</math> với mọi <math>a</math>.
*1 là số khởi đầu của mọi phép tính
 
== Trong hóa học ==