Khác biệt giữa các bản “Hoằng Trú”

Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
* Thôi Giai thị (崔佳氏)
=== Hậu duệ ===
# Vĩnh Anh (永瑛; 1731 - 1732), chết non, mẹ là Ô Trát Khố thị.
# Vĩnh Bích (永璧; [[1733]] - [[1772]]), mẹ là Ô Trát Khố thị, được phong '''Phụng ân Phụ quốc công''' ([[1757]]), sau khi mất được truy thụy '''Hoà Cần Thân vương''' (和勤親王).
# Tam tử (1734), chết non, mẹ là Chương Giai thị.
# Vĩnh Tân (永璸; ?1735 - [[1798]]), mẹ là Ô Trát Khố thị, được phong '''Nhị đẳng Phụng ân Trấn quốc Tướng quân''' ([[1754]]).
# Ngũ tử, (1739) chết non, mẹ là Ô Trát Khố thị.
# Vĩnh Huân (永瑍; ?1740 - [[1783]]), mẹ là Thôi Giai thị, được phong '''Nhị đẳng Phụng ân Trấn quốc Tướng quân''' ([[1779]]).
# Ngũ tử, chết non, mẹ là Ô Trát Khố thị.
# Vĩnh Côn (永琨; ?1743 - [[1803]]), mẹ là Ô Trát Khố thị, được phong '''Phụng ân Phụ quốc công''' ([[1768]]).
# Vĩnh Tằng (永璔; 1745 - 1768), chết non, mẹ là Ô Trát Khố thị.
# Hoà Thạc Hoà Uyển công chúa (和硕和婉公主; [[24 tháng 7]], [[1734]] - [[2 tháng 5]], [[1760]]), trưởng nữ, mẹ là Ô Trát Khố thị, được [[Càn Long Đế]] nhận làm nghĩa nữ. Hạ giá lấy Ba Lâm Bắc Nhĩ Tế Cát Đặc thị vương công ''Đức Lặc Khắc'' (德勒克).
 
Người dùng vô danh