Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Chủ nghĩa tư bản độc quyền nhà nước”

 
== Các quan điểm ==
Các phiên bản khác nhau của ý tưởng này được xây dựng bởi các nhà kinh tế của [[Đảng Cộng sản Liên Xô]] ([[Eugen Varga]]), Đảng Cộng sản Xã hội chủ nghĩa Đông Đức, [[Đảng Cộng sản Pháp]] (Paul Boccara), [[Đảng Cộng sản Anh]] (Ben Fine và Laurence Harris), và [[Đảng Cộng sản Hoa Kỳ]] (Victor Perlo). Khi Varga giới thiệu lý thuyết, các nhà kinh tế học Stalinist chính thống đã tấnphê côngphán nó. Họ cho rằng nó không tương thích với học thuyết của Stalin rằng kế hoạch nhà nước là một đặc điểm duy nhất của chủ nghĩa xã hội, và rằng "''dưới chủ nghĩa tư bản tình trạng vô chính phủ của nền sản xuất ngự trị''".<ref>[http://www.marxists.org/archive/dunayevskaya/works/1949/varga.htm The Case of Eugene Varga] Raya Dunayevskaya 1949</ref> Họ xem kế hoạch hóa nền kinh tế chính là chủ nghĩa xã hội chứ không phải là chủ nghĩa tư bản độc quyền nhà nước.
 
Các nhà phê bình như [[Ernest Mandel]] và [[Leo Kofler]] đã tuyên bố rằng: