Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Nguyễn Duy Trinh”

không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
| chức vụ 7 = Chủ nhiệm [[Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Việt Nam)|Ủy ban Kế hoạch Nhà nước]]
| bắt đầu 7 = [[1960]]
| kết thúc 7 = [[28 tháng 1]] năm [[1965ư1965]]
| tiền nhiệm 7 = [[Trường Chinh]]
| kế nhiệm 7 = [[Nguyễn Côn]]