Khác biệt giữa các bản “Người hóa thú (truyện)”

n
(→‎top: AlphamaEditor, Executed time: 00:00:08.9846153 using AWB)
Thẻ: trình soạn thảo mã nguồn 2017
 
Xuyên suốt bộ truyện, nhóm Animorphs cẩn thận che giấu danh tính thật của họ; bọn Yeerks cho rằng nhóm Animorphs là một lực lượng được cử bởi loài Andalites, chủng loài ngoài hành tinh của Ax, những sinh vật sáng tạo ra công nghệ biến hình. Để bảo vệ gia đình mình khỏi sự trả thù của bọn Yeerk, nhóm Animorphs phải giữ bí mật về khả năng này.
 
==Các tập truyện chính của ''Animorphs''==
Có tổng cộng 54 tập truyện chính trong cả series.<ref>{{Cite web|url=https://www.goodreads.com/work/best_book/3364811-animorphs|title=Animorphs (Animorphs, #1-54)|website=www.goodreads.com|access-date=2019-02-28}}</ref>
{| class="wikitable sortable nowraplinks"
|-
! scope="col" | #
! scope="col" | Nhan đề
! scope="col" | Xuất bản lần đầu
! scope="col" | ISBN
! scope="col" | Người chấp bút
!Nhân vật dẫn chuyện
|-
|1||''[[The Invasion (novel)|The Invasion]]''||June 1996||{{ISBN|0-590-62977-8}}||
|Jake
|-
|2||''[[The Visitor (novel)|The Visitor]]''||June 1996||{{ISBN|0-590-62978-6}}||
|Rachel
|-
|3||''[[The Encounter (novel)|The Encounter]]''||August 1996||{{ISBN|0-590-62979-4}}||
|Tobias
|-
|4||''[[The Message (novel)|The Message]]''||October 1996||{{ISBN|0-590-62980-8}}||
|Cassie
|-
|5||''[[The Predator (novel)|The Predator]]''||December 1996||{{ISBN|0-590-62981-6}}||
|Marco
|-
|6||''[[The Capture (novel)|The Capture]]''||February 1997||{{ISBN|0-590-62982-4}}||
|Jake
|-
|7||''[[The Stranger (Applegate novel)|The Stranger]]''||April 1997||{{ISBN|0-590-99726-2}}||
|Rachel
|-
|8||''[[The Alien (novel)|The Alien]]''||July 1997||{{ISBN|0-590-99728-9}}||
|Ax
|-
|9||''[[The_Secret_(K._A._Applegate_novel)|The Secret]]''||August 1997||{{ISBN|0-590-99729-7}}||
|Cassie
|-
|10||''[[The Android (novel)|The Android]]''||August 1997||{{ISBN|0-590-99730-0}}||
|Marco
|-
|11||''[[The Forgotten (Applegate_novel)|The Forgotten]]''||September 1997||{{ISBN|0-590-99732-7}}||
|Jake
|-
|12||''[[The Reaction (novel)|The Reaction]]''||October 1997||{{ISBN|0-590-99734-3}}||
|Rachel
|-
|13||''[[The Change (novel)|The Change]]''||November 1997||{{ISBN|0-590-49418-X}}||
|Tobias
|-
|14||''[[The Unknown (novel)|The Unknown]]''||January 1998||{{ISBN|0-590-49423-6}}||
|Cassie
|-
|15||''[[The Escape (Applegate novel)|The Escape]]''||January 1998||{{ISBN|0-590-49424-4}}||
|Marco
|-
|16||''[[The Warning (novel)|The Warning]]''||March 1998||{{ISBN|0-590-49430-9}}||
|Jake
|-
|17||''[[The Underground (novel)|The Underground]]''||April 1998||{{ISBN|0-590-49436-8}}||
|Rachel
|-
|18||''[[The Decision (novel)|The Decision]]''||May 1998||{{ISBN|0-590-49441-4}}||
|Ax
|-
|19||''[[The Departure (novel)|The Departure]]''||July 1998||{{ISBN|0-590-49451-1}}||
|Cassie (some chapters by Jake)
|-
|20||''[[The Discovery (novel)|The Discovery]]''||August 1998||{{ISBN|0-590-49637-9}}||
|Marco
|-
|21||''[[The Threat (novel)|The Threat]]''||August 1998||{{ISBN|0-590-76254-0}}||
|Jake
|-
|22||''[[The Solution (novel)|The Solution]]''||September 1998||{{ISBN|0-590-76255-9}}||
|Rachel
|-
|23||''[[The Pretender (novel)|The Pretender]]''||November 1998||{{ISBN|0-590-76256-7}}||
|Tobias
|-
|24||''[[The Suspicion (novel)|The Suspicion]]''||December 1998||{{ISBN|0-590-76257-5}}||
|Cassie
|-
|25||''[[The Extreme (novel)|The Extreme]]''||January 1999||{{ISBN|0-590-76258-3}}||Jeffrey Zeuhlke
|Marco
|-
|26||''[[The Attack (novel)|The Attack]]''||February 1999||{{ISBN|0-590-76259-1}}||
|Jake
|-
|27||''[[The Exposed (novel)|The Exposed]]''||March 1999||{{ISBN|0-590-76260-5}}||Laura Battyanyi-Weiss
|Rachel
|-
|28||''[[The Experiment (novel)|The Experiment]]''||March 1999||{{ISBN|0-590-76261-3}}||Amy Garvey
|Ax
|-
|29||''[[The Sickness (novel)|The Sickness]]''||May 1999||{{ISBN|0-590-76262-1}}||[[Melinda Metz]]
|Cassie
|-
|30||''[[The Reunion (novel)|The Reunion]]''||June 1999||{{ISBN|0-590-76263-X}}||Elise Donner
|Marco
|-
|31||''[[The Conspiracy (novel)|The Conspiracy]]''||July 1999||{{ISBN|0-439-07031-7}}||Laura Battyanyi-Weiss
|Jake
|-
|32||''[[The Separation (Applegate novel)|The Separation]]''||July 1999||{{ISBN|0-439-07032-5}}||
|Rachel
|-
|33||''[[The Illusion (novel)|The Illusion]]''||August 1999||{{ISBN|0-439-07033-3}}||Ellen Geroux
|Tobias
|-
|34||''[[The Prophecy (Applegate_novel)|The Prophecy]]''||September 1999||{{ISBN|0-439-07034-1}}||[[Melinda Metz]]
|Cassie/Aldrea
|-
|35||''[[The Proposal (novel)|The Proposal]]''||October 1999||{{ISBN|0-439-07035-X}}||Jeffrey Zeuhlke
|Marco
|-
|36||''[[The Mutation (novel)|The Mutation]]''||November 1999||{{ISBN|0-439-10675-3}}||Erica Bobone
|Jake
|-
|37||''[[The Weakness (novel)|The Weakness]]''||December 1999||{{ISBN|0-439-10676-1}}||Elise Smith
|Rachel
|-
|38||''[[The Arrival (novel)|The Arrival]]''||January 2000||{{ISBN|0-439-10677-X}}||Kimberly Morris
|Ax
|-
|39||''[[The Hidden (novel)|The Hidden]]''||February 2000||{{ISBN|0-439-10678-8}}||Laura Battyanyi-Weiss
|Cassie
|-
|40||''[[The Other (Applegate_novel)|The Other]]''||March 2000||{{ISBN|0-439-10679-6}}||Gina Gascone
|Marco
|-
|41||''[[The Familiar (novel)|The Familiar]]''||April 2000||{{ISBN|0-439-11515-9}}||Ellen Geroux
|Jake
|-
|42||''[[The Journey (Applegate novel)|The Journey]]''||May 2000||{{ISBN|0-439-11516-7}}||Emily Costello
|Rachel (some chapters by Marco)
|-
|43||''[[The Test (Applegate_novel)|The Test]]''||June 2000||{{ISBN|0-439-11517-5}}||Ellen Geroux
|Tobias
|-
|44||''[[The Unexpected (novel)|The Unexpected]]''||July 2000||{{ISBN|0-439-11518-3}}||Lisa Harkrader
|Cassie
|-
|45||''[[The Revelation (novel)|The Revelation]]''||August 2000||{{ISBN|0-439-11519-1}}||Ellen Geroux
|Marco
|-
|46||''[[The Deception (novel)|The Deception]]''||September 2000||{{ISBN|0-439-11520-5}}||Elise Donner
|Ax
|-
|47||''[[The Resistance (Applegate novel)|The Resistance]]''||October 2000||{{ISBN|0-439-11521-3}}||Ellen Geroux
|Jake/Isaiah Fitzhenry, in the Civil War
|-
|48||''[[The Return (Applegate novel)|The Return]]''||November 2000||{{ISBN|0-439-11522-1}}||Kimberly Morris
|Rachel
|-
|49||''[[The Diversion (novel)|The Diversion]]''||December 2000||{{ISBN|0-439-11523-X}}||Lisa Harkrader
|Tobias
|-
|50||''[[The Ultimate (novel)|The Ultimate]]''||January 2001||{{ISBN|0-439-11524-8}}||Kimberly Morris
|Cassie
|-
|51||''[[The Absolute (novel)|The Absolute]]''||February 2001||{{ISBN|0-439-11525-6}}||Lisa Harkrader
|Marco
|-
|52||''[[The Sacrifice (Applegate novel)|The Sacrifice]]''||March 2001||{{ISBN|0-7569-2297-6}}||Kimberly Morris
|Ax
|-
|53||''[[The Answer (novel)|The Answer]]''||April 2001||{{ISBN|0-439-11527-2}}||
|Jake
|-
|54||''[[The Beginning (novel)|The Beginning]]''||May 2001||{{ISBN|0-439-11528-0}}||
|Everyone
|}
 
==Xem thêm==