Khác biệt giữa các bản “Thị giác máy tính”

Cập nhật nội dung
(cập nhật thay đổi thông tin)
(Cập nhật nội dung)
 
== Liên kết ngoài ==
*[https://www.smartvisiontech.vn/2018/10/18/thi-giac-may-la-gi/ Thị giác máy là gì - Nhật Quang Mvtec - www.smartvisiontech.vn]
* [http://iris.usc.edu/Information/Iris-Conferences.html USC Iris computer vision conference list]
* [http://www.cvpapers.com/index.html Computer vision papers on the web] A complete list of papers of the most relevant computer vision conferences.
Người dùng vô danh