Khác biệt giữa các bản “Tùng Dương”

không có tóm lược sửa đổi
*[[Trần Tiến]]
*[[Giáng Son]]
*Sa Huỳnh<ref>{{chú thích web|url=http://kinhtedothi.vn/chay-ve-dem-dien-thap-ky-hoan-ca-cua-tung-duong-14913.html|title=“Cháy vé” đêm diễn “Thập kỷ hoan ca” của Tùng Dương
*Sa Huỳnh
|publisher=Kinh tế & đô thị|work=|ngày=16 tháng 11 năm 2015|ngày truy cập=ngày 20 tháng 5 năm 2019|author=}}</ref>
*Nguyễn Công Phương Nam
*[[Nguyên Lê]]