Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Huân chương Đại đoàn kết dân tộc”

không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
'''Huân chương Đại đoàn kết dân tộc''' là một loại [[Huân chương Việt Nam]] được đặt ra theo [[Luật Thi đua - Khen thưởng]] (ban hành ngày 26-11-2003); để tặng hoặc truy tặng cho cá nhân có quá trình cống hiến, có công lao to lớn, thành tích đặc biệt xuất sắc trong sự nghiệp xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc. Huân chương Đại đoàn kết dân tộc không chia hạng. Thẩm quyền tặng, truy tặng Huân chương Đại đoàn kết dân tộc do Chủ tịch nước quyết định.
 
Trước khi ban hành Luật Thi đua - Khen thưởng, [[Mặt trận Tổ quốc Việt Nam]] có đặt ra Huy chương Đại đoàn kết dân tộc để tặng hoặc truy tặng cho cá nhân có công lao đóng góp vào quá trình phát triển của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
 
==Mô tả==