Khác biệt giữa các bản “Tấn Văn công”

Không thay đổi kích thước ,  1 năm trước
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Năm [[672 TCN]], [[Tấn Hiến công]] sủng ái chị em Ly Cơ người nước Nhung, phong làm phu nhân thay mẹ Thân Sinh đã qua đời. Năm 665 TCN, Ly Cơ sinh con trai là [[Tấn Hề Tề|Hề Tề]]. Hiến công có ý định phế Thân Sinh để cho Hề Tề lên thay. Vì các con Trùng Nhĩ, Di Ngô và Thân Sinh đã lớn mà Hề Tề còn nhỏ nên chưa tiện thay ngôi, Hiến công bèn tính kế đưa con lớn đi trấn thủ ở ngoài, sai Trùng Nhĩ đi trấn thủ thành Bồ gần biến giới phía bắc, sai Thân Sinh trấn thủ đất Khúc Ốc và sai Di Ngô trấn thủ đất Khuất.
 
Năm [[655 TCN]], Hiến công nghe lời gièm pha của Ly Cơ, bèn giết Thân Sinh và lập Hề Tề làm thếThái tử. Trùng Nhĩ và Di Ngô đang đến Giáng đô thăm cha, cũng bị Ly Cơ gièm pha, sợ hãi vội bỏ chạy về đất trấn thủ là ấp Bồ và ấp Khuất lo cố thủ.
 
Tấn Hiến công giận hai con lớn bỏ đi vô phép bèn điều quân đánh đất Bồ và đất Khuất. Bột Đề đánh đất Bồ, định bắt Trùng Nhĩ tự sát nhưng ông kịp vượt tường bỏ trốn. Bột Đề đuổi theo chém với theo, đứt vạt áo Trùng Nhĩ. Ông chạy thoát sang quê mẹ ở đất Địch. Nhiều người nước Tấn mến mộ ông bèn bỏ [[tấn (nước)|nước Tấn]] chạy theo phò tá ông.
== Lưu lạc ==
=== Ở nước Địch ===
Năm [[652 TCN]], sau khi đuổi Di Ngô sang đất Lương, [[Tấn Hiến công]] lại đánh nước Địch để truy kích Trùng Nhĩ nhằm bảo vệ ngôi thếThái tử sau này cho Hề Tề. Nước Địch là quê mẹ Trùng Nhĩ, vì Trùng Nhĩ mà mang quân ra chống cự quân Tấn ở Nghiết Tang. Quân Tấn không thắng được phải rút lui.
 
Người nước Địch đánh bộ tộc Cao Như, bắt được 2 người con gái là Quý Ngỗi và Thúc Ngỗi, bèn gả Quý Ngỗi cho Trùng Nhĩ, Thúc Ngỗi cho [[Triệu Thôi]]. Ông sinh được 2 người con ở đất Địch.
Năm 628 TCN, Tấn Văn công mất. Ông ở ngôi được 9 năm, thọ 69 tuổi. Tấn Văn công là bá chủ thứ 2 sau [[Tề Hoàn công]], đã giao tranh với 4 nước Tào, Vệ, Sở, Trịnh; 2 lần họp chư hầu. Ông được an táng về thành Khúc Ốc.
 
ThếThái tử Cơ Hoan lên nối ngôi, tức là [[Tấn Tương công]]. Tương công kế tục được ngôi bá chủ của Văn công để lại<ref name="xuanthu200">Xuân Thu tam truyện, tập 2, tr 200</ref>.
 
== Gia quyến ==