Khác biệt giữa bản sửa đổi của “VIQR”

Không thay đổi kích thước ,  11 năm trước
Một thí dụ của VIQR : ''Việt Nam đất nước mến yêu'' => <code>''Vie^.t Nam dda^'t nu*o*'c me^'n ye^u''</code>
 
Quy ước VIQR dùng <code>DD</code> cho chữ ''Đ'', và <code>dd</code> cho ''đ''. Dấu cách <code>\</code> được dùng trước dấu chấm câu (<code>.</code>, <code>?</code>) nếu dấu chấm câu này đặt ngay sau nguyên âm và trong từ có nguồn gốc nước ngoài. Thí dụ: <code>O^ng te^n gi`?\? To^i te^n la` Teddy Thu.y\</code>
 
Một biến thể của quy ước VIQR là VIQR*. Trong đó, dấu <code>*</code> được dùng thay cho dấu <code>+</code> để bỏ dấu móc.
Người dùng vô danh