Khác biệt giữa các bản “Wikipedia:Biểu quyết xoá bài/Hà Văn Thùy”

không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Trình soạn thảo mã nguồn 2017
Nguồn bài này quá yếu, có những đoạn không có nguồn. Bài viết đã có từ lâu nhưng vẫn không bổ sung được nguồn mạnh để kiểm chứng. [[User talk:Mongrangvebet|'''''<span style="color:red">M</span><span style="color:red">ø</span><span style="color:orange">ñg</span><span style="color:orange">ζ</span><span style="color:green">∀</span>'''''<span style="color:green">n</span><span style="color:blue">g√∑</span>''<span style="color:violet">ß∃</span><span style="color:purple">†</span>'']] 09:27, ngày 21 tháng 5 năm 2019 (UTC)
;Xóa
#{{bqx}} chú thích coi hổng thấy gì hết, mà ông này là nhà báo, nhà văn, nhà phê bình văn học thì cũng bình thường thôi có gì nổi bật đâu. [[Thành viên:Wiki thành viên Liên minh hội (WTL)|<font color="black">'''[ Chủ tịch'''</font> <font color="blue">'''Hiệp hội Wikipedia ]'''</font>]] <sup>[[Thảo luận Thành viên:Wiki thành viên Liên minh hội (WTL)|<i>thảo luận</i>]]</sup> 12:34, ngày 21 tháng 5 năm 2019 (UTC)
;Giữ
;Ý kiến