Khác biệt giữa các bản “Ngôn ngữ lập trình”

n (Đã lùi lại sửa đổi của 14.160.32.34 (Thảo luận) quay về phiên bản cuối của HugoAWB)
Thẻ: Lùi tất cả
::sẽ lần lượt tính giá trị <code>value = value * n</code> làm 4 lần với các giá trị của biến n lần lượt là 1,2,3,4. Giá trị sau cùng nhận về của value sẽ là (value * 4!).
* <div id="CALL">'''Gọi''' loại lệnh này dùng để thực thi các hàm, các thủ tục, hay các [[macro (điện toán)|macro]] đã được định nghĩa sẵn bởi các thư viện hay bởi người lập trình.
:Ví dụ: Trong C/C++, câu lệnh <code>printf("Hello, world!\n");</code>
::gọi hàm cho sẵn nhằm hiển thị dòng chữ
::"<code>Hello, world!</code><dấu xuống hàng>"
2

lần sửa đổi