Khác biệt giữa các bản “Nguyễn Minh Triết”

không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
| dân tộc =
| đạo =
| chữ ký = chukychutichtriet.jpg
| họ hàng =Nguyễn Thị Hoàng
| vợ = [[Trần Thị Kim Chi]]{{cần chú thích|date=ngày 4 tháng 8 năm 2015}}