Khác biệt giữa các bản “Nguyên soái”

<gallery>
Tập tin:Marshal of the Soviet Union.gif|<center>'''Маршал<br />Советского Союза'''<br />[[Nguyên soái Liên bang Xô viết|Nguyên soái Liên Xô]]</center>
Tập tin:Marschal rossijskoj federazii.png|<center>'''Маршал Российской Федерации'''<br />[[Nguyên soái Liên bang Nga|Nguyên soái Nga]]</center>
</gallery>