Mở trình đơn chính

Các thay đổi

{{Tham khảo|2}}
== Liên kết ngoài ==
* [http://www.pcworld.com.vn/pcworld/magazine_a.asp?t=mzdetail&atcl_id=5f5e5d5d5e5f59 ĐTDĐ 3G Việt Nam: Một năm nhìn lại 2007]
{{thể loại Commons|3G}}
* {{Britannica|1266556|Third-generation data network}}
* [http://www.pcworld.com.vn/pcworld/magazine_a.asp?t=mzdetail&atcl_id=5f5e5d5d5e5f59 ĐTDĐ 3G Việt Nam: Một năm nhìn lại 2007]
{{Kiểm soát tính nhất quán}}
{{Chuẩn điện thoại di động}}
{{Mobile telecommunications standards}}
{{Điện thoại di động}}
 
[[Thể loại:Điện thoại di động]]