Khác biệt giữa các bản “Hạ Long”

Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
{| cellpadding="1" cellspacing="1" style="background: #f9f9f9; font-size: 90%; text-align: right;" width="100%"
|-
! align="left" style="border-bottom: 2px solid #CCCCFF; padding-left: 10px; white-space:nowrap" | Tên!! style="border-bottom: 2px solid #CCCCFF;" | Diện tích ([[kilômét vuông|km²]])!! style="border-bottom: 2px solid #CCCCFF;" | Dân số (người) 2019
|-
| align="left" colspan="3" style="background: #F5F5DC; padding-left: 30px;" | '''Các Phường'''
|-
| align="left" style="padding-left: 6px; white-space:nowrap" |[[Hà Khánh]] || 31,95 || 14.700
{| cellpadding="1" cellspacing="1" style="background: #f9f9f9; font-size: 90%; text-align: right;" width="100%"
|-
! align="left" style="border-bottom: 2px solid #CCCCFF; padding-left: 10px; white-space:nowrap" | Tên!! style="border-bottom: 2px solid #CCCCFF;" | Diện tích ([[kilômét vuông|km²]])!! style="border-bottom: 2px solid #CCCCFF;" | Dân số (người) 2019
|-
| align="left" colspan="3" style="background: #F5F5DC; padding-left: 30px;" | '''Các Phường'''
| align="left" style="padding-left: 6px; white-space:nowrap" | [[Việt Hưng, Hạ Long|Việt Hưng]] || 31,82 ||15.430
|-
| align="left" style="padding-left: 6px; white-space:nowrap" | [[Đại Yên, Hạ Long|Đại Yên]] || 45,12 || 16.040100
|}
| valign="top" style="background: #f9f9f9; font-size: 90%" |
Người dùng vô danh