Khác biệt giữa các bản “Trung tá”

không có tóm lược sửa đổi
{{tầm nhìn hẹp}}
{{nhiều hình
<!-- Layout -->| align = <!-- right (default), left, center, none -->
| align direction = <!-- righthorizontal (default), left, center, nonevertical -->
| direction background color = <!-- horizontal (default),box verticalbackground -->
| total_width = 200
| background color = <!-- box background -->
| caption_align = <!-- Header -->
| total_width = 200
| caption_align header_background =
| header_align = <!-- center (default), left, right -->
| header = Quân hàm
 
<!--image 1-->| image1 = Trung Tá-Army 2.png
<!-- Header -->
| header_backgroundwidth1 =
| height1 =
| header_align = <!-- center (default), left, right -->
| alt1 =
| header = Quân hàm
| link1 =
 
| caption1 = Trung tá [[Quân lực Việt Nam Cộng hòa|Quân đội Việt Nam Cộng Hòa]]
<!--image 1-->
| image2 = Cấp hiệu Trung tá Công an.png
| image1 = Trung Tá-Army 2.png
| width2 = 50px
| width1 =
| height2 = <!-- full height of the ORIGINAL UNSCALED image -->
| height1 =
| alt1 alt2 =
| link1 link2 =
| caption1 caption2 = Trung tá [[QuânCông độian nhân dân Việt Nam|Công an CộngNhân Hòadân]]
| footer_background =
<!--image 2-->
| footer_align = <!-- left (default), center, right -->
| image2 = Cấp hiệu Trung tá Công an.png
| footer =
| width2 = 50px
| width =
| height2 = <!-- full height of the ORIGINAL UNSCALED image -->
| image3 = Vietnam People's Army Lieutenant Colonel.jpg
| alt2 =
| width3 = 50px
| link2 =
| caption2 caption3 = Trung tá [[CôngQuân anđội nhân dân Việt Nam|CôngQuân anđội Nhân dân]]
<!-- and so on, to a maximum of 10 images (image10) -->
 
<!-- Footer -->
| footer_background =
| footer_align = <!-- left (default), center, right -->
| footer =
}}